Projektiranje SIGMA BLOKOV se izvrši na osnovi projektov arhitekture, vodovoda, odtočne kanalizacije, prezračevanja, elektroinstalacije, plinske instalacije in dimnikov. Za optimalne rešitve je potrebno vzpostaviti sodelovanje med SIGMANOVO in arhitekti že v fazi idejnih projektov. Možno je tudi preoblikovanje obstoječega projekta, če ima le-ta primerne rešitve.

PROJEKTIRANJE

Kot osnova za projektiranje arhitektu služi katalog SIGMA BLOKOV, v katerem so prikazane optimalne rešitve SIGMA BLOKOV. Katalog obravnava kopalniške, straniščne, kuhinjske in kombinirane SIGMA BLOKE, ki jih je možno prilagajati glede na zahteve arhitektov tako po vsebini, kakor tudi po dimenziji. Prednosti pri vgradnji SIGMA BLOKOV v objektih so naslednje:

  • vse instalacije so združene na enem mestu, kar omogoča prihranek na materialu;
  • SIGMA BLOK lahko služi tudi kot predelna stena;
  • prihranek na neto stanovanjski površini zaradi instalacijske razporeditve v SIGMA BLOKU na minimalni površini;
  • odpadejo vse obzidave instalacij;
  • prihranek na času za vse projektante;
  • cenejša izvedba v primerjavi s klasično instalacijo zaradi industrijske izdelave v tovarni;
  • enostavna in hitra montaža na objektu, ne glede na vremenske razmere;
  • arhitektom je omogočena popolna svoboda pri oblikovanju prostorov.

PROIZVODNJA

Vrši se na sodobnih strojih, kar skupaj z dovršeno tehnologijo zagotavlja vrhunsko kvaliteto. Med proizvodnjo in pred odpremo se elementi preverijo, tako da ustrezajo projektiranim zahtevam. Odprema se vrši s kamionom.

MONTAŽA

Vrši se  direktno iz kamionov ali pa se elementi začasno skladiščijo na gradbišču ter namestijo v skladu z napredovanjem del na gradbišču. Montaža SIGMA BLOKOV se izvaja s pomočjo gradbiščnega žerjava skozi vnaprej predvidene odprtine v stropovih objektov. Odprtine so za 5 cm večje kot je tlorisna dimenzija posameznega SIGMA BLOKA: teža SIGMA BLOKA se ne prenaša iz enega na drugi SIGMA BLOK, temveč vsaka stropna plošča prevzame težo enega SIGMA BLOKA. Po postavitivi vseh SIGMA BLOKOV izvršimo spajanje posameznih vertikal in tlačno preizkušnjo vodovodne instalacije. Spoji vertikal vseh instalacij so izvedeni tako, da je omogočena dilatacija v vsaki etaži. Montažna revizijska vratca so nameščena na mestu, kjer so nameščeni dilatacijski spoji vertikal. Pri končani montaži se zabetonira montažna odprtina v plošči za spajanje vertikal.

Postavljanje blokov